Podróże Globtrotera

PIOTRKÓW: U BERNARDYNÓW NA ŁYSEJ GÓRCE

Według jednej ze starych piotrkowskich legend w miejscu tym, nazywanym Łysą Górką, stał przed wiekami posąg pogańskiego bożka Belboga w poświęconej mu świątyni. Zlatywały się na nie czarownice i wiedźmy. Udało się je „oczyścić” dopiero dzięki wybudowaniu w nim klasztoru i kościoła bernardynów.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: KRÓLEWSKI ZAMEK I 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Piotrków Trybunalski należy do stosunkowo nielicznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, zabytkowych miast ze średniowiecznym rodowodem – pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z roku 1217 – które powstały nie dookoła grodu czy zamku.

PIOTRKÓW: DWIE HISTORIE TRYBUNALSKIEGO GRODU (3)

Trzecia i ostatnia część relacji z zabytkowego rodzinnego miasta.

PIOTRKÓW: DWIE HISTORIE TRYBUNALSKIEGO GRODU (2)

Druga część relacji z zabytkowego rodzinnego miasta.

PIOTRKÓW: DWIE HISTORIE TRYBUNALSKIEGO GRODU (1)

Piotrków, po II wojnie światowej z drugim członem nazwy „Trybunalski” aby go nie tylko odróżniać od Kujawskiego, ale przede wszystkim upamiętnić jego rolę w historii Polski, naszego parlamentaryzmu oraz sądownictwa. Bo to w nim siedzibę miał (od 1578 r. do rozbiorów) Trybunał Koronny, odbywały się sejmy i miały miejsce wydarzenia ważne dla całego kraju.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com