Wydawnictwa

BEZDROŻA: GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – TRAVELBOOK

Regionowi Gór Świętokrzyskich i miastom: Kielce oraz Sandomierz i ich okolicom poświęcony został kolejny z tegorocznych przewodników Bezdroży z serii travelbooków.óJak wszystkie w niej zawiera sporo, bo 115 głównie kolorowych fotografii, 4 mapki nie ujęte jednak w spisie, 3 duże wkładki tematyczne oraz 23 krótszych informacji i ciekawostek włamanych w tekst. Autor, także innych przewodników wydanych przez tę oficynę, również po innych krajach, na wstępie prezentuje główne atrakcje tej części Polski, sugerując przede wszystkim ich poznanie. Po cztery: „Spacerkiem przez Kielce”, „Przez ziemię sandomierską”, „Osobliwości przyrody świętokrzyskiej” i „Szlakiem zabytków Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego”. Ponadto pięć „Zamków i pałaców”. Oba rozdziały wstępne: Informacje praktyczne, tym razem bez A-Z i Informacje krajoznawcze z ABC, zawierają chyba wszystko ważne, o czym powinien wiedzieć czytelnik – turysta. Ze stosunkowo obszernymi informacjami o dojazdach w te regiony i lokalnej komunikacji publicznej. W ABC uwagę zwracają: wykaz dorocznych wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz kalendarium historyczne od 3900 roku p.n.e. do 1998 r. – powstania woj. świętokrzyskiego.

BEZDROŻA: PODLASIE I SUWALSZCZYZNA – TRAVELBOOK

Te dwa regiony Polski są wyjątkowo ciekawe ze względu na wielo: kulturowość, etniczność i konfesyjność. Obok dominujących w nich Polaków, mieszkają tam również, i to od wieków, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy i Żydzi. Katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, protestanci, muzułmanie i wyznawcy judaizmu. Znalazło to odbicie w tamtejszej architekturze i zabytkach, zwyczajach, kuchni itp. Bardzo interesująco i kompetentnie przedstawił je oraz inne atrakcje turystyczne autor przewodnika Bezdroży z serii travelbooków, związany z tamtymi stronami miejscem zamieszkania i pracą dziennikarską. Jest to, podkreślę już na wstępie, nie tylko jeden z najobszerniejszych przewodników z tej serii, ale równocześnie, w mojej ocenie, jeden z najlepszych. A przeczytałem i zrecenzowałem znakomitą większość wydanych dotychczas w niej. Bardzo obfity w nim jest również zestaw ponad 170 kolorowych zdjęć. Przewodnik wzbogaca ponadto 10 planów i mapek, 5 dużych wkładek monotematycznych oraz 28 informacji i ciekawostek w ramkach włamanych w tekst. Zachęcając do podróży na Podlasie i Suwalszczyznę oraz poznawanie ich, autor, zgodnie z zasadą obowiązującą w tej serii przewodników, najpierw prezentuje główne, jego zdaniem, które generalnie podzielam, tamtejsze atrakcje.

BEZDROŻA: ISTRIA, RIJEKA I TRIEST – TRAVELBOOK

Półwysep Istria, najdalej wysunięty na północny – zachód fragment Chorwacji, którego północny skrawek należy do Słowenii, jest, po wybrzeżu dalmatyńskim, najpopularniejszym miejscem urlopowym, także Polaków, na północno – wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Już poza jego obszarem leżą dwa ważne i zabytkowe miasta portowe: chorwacka Rijeka i włoski Triest. Prezentacją turystycznych walorów ich wszystkich jest nowy przewodnik Bezdroży z serii travelbooków, autorstwa aż 8 polskich autorów, w tym 7 pań. Jego dużą wadą jest brak w nim pełnej mapki tego obszaru, a to przecież styk trzech krajów. Wśród 6 zamieszczonych w nim planów i mapek, wewnętrzne strony okładek zajmują Rijeka i Triest. Natomiast Półwysep Istria znajduje się dopiero na 40-tej stronie. Przy czym nie jest to, niestety, mapka całego obszaru omawianego w tym przewodniku, gdyż zabrakło na niej miejsca na Rijekę. Oprócz wspomnianych 6 planów i mapek, travelbook wzbogaca 100 kolorowych zdjęć, 5 obszerniejszych, 2-4 stronicowych wkładek tematycznych oraz 7 informacji i ciekawostek w ramkach włamanych w tekst. Podobnie jak w innych przewodnikach tej serii, zaczyna się on od prezentacji najważniejszych atrakcji tego obszaru.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com